-------------------------

Điện thoại

 

0985339367

 028-22416870

 

------------------------

Công ty Hưng Ngân

    70 Vơ Thị Phải, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM

www.hungngan.net

Liên hệ

Công ty TNHH TM Hưng Ngân

70 Vơ Thị Phải, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM

Tel: 028-22416870/ 66540476 * Fax: 028- 62567899

Email: ctyhungngan@gmail.com * Website: www.hungngan.net

 


©2008-2018 Bản quyền thuộc Công ty Hưng Ngân.

 

    70 Vơ Thị Phải, P.Thới An, Q.12, Tp.HCM  * Tel: 22416870- 66540476* Fax: 62567899 Email:ctyhungngan@gmail.com * Website: www.hungngan.net